OZNAM

Nakoľko sa v ročníku 2020 neuskutočnili všetky plánované preteky, ročník 2020 je anulovaný a sumár výsledkov z dvoch pretekov sa nezapočítava do ATP – Trout Area Slovakia. Z kvalifikácie postúpia pretekári do ligy 2021 podľa najlepšieho poradia len v prípade, keď sa stály člen neprihlási do ligy 2021


Výsledky z jednotlivých pretekov

Horná Maríková

„Kvalifikačný pretek“
19.–20. september 2020 
Propozície / Výsledky / Finále rozstrel

Horná Maríková

„1. a 2. kolo ligy“
26. – 27. september 2020 
Propozície / Výsledky 26.9. / Výsledky 27.9. / Finále rozstrel