Členský poplatok 2021 – prihláška do ligy Trout Area Slovakia 2021

Členský poplatok 10 eur – prihláška do ligy 2020 treba uhradiť do 31.1.2021 — platba musí byť v tento deň pripísaná na účte > ČSOB > IBAN SK54 7500 0000 0040 2288 7931.

Pokiaľ nebude poplatok uhradený, pripísaný na účte v deň ukončenia prihlásenia, organizátor ligy povoláva ďalšieho pretekára z klasifikácie 2020

Zaplatením členského poplatku súhlasí člen Trout Area Slovakia so stanovami, súťažnými pravidlami, propozíciami preteku a bude sa nimi riadiť.

Platba ligového preteku

Pretekár je povinný uhradiť štartovné v plnej výške do dátumu uvedenom v propozíciach – platba musí byť v tento deň pripísaná na účte. V prípade omeškania bude výška štartovného o 10 EUR vyššia. Štartovné na pretek sa uhrádza na účet > ČSOB > IBAN SK54 7500 0000 0040 2288 7931.

Zaplatením ligového poplatku súhlasí člen Trout Area Slovakia so stanovami, súťažnými pravidlami, propozíciami preteku a bude sa nimi riadiť.