Členský poplatok 2020 – prihláška do ligy Trout Area Slovakia 2020

Členský poplatok – prihláška do ligy 2020 treba uhradiť do 31.1.2020 — platba musí byť v tento deň pripísaná na účte > ČSOB > IBAN SK54 7500 0000 0040 2288 7931.

Pokiaľ nebude poplatok uhradený, organizátor ligy povoláva ďalšieho pretekára z klasifikácie 2020.

Zaplatením členského poplatku súhlasí člen Trout Area Slovakia so stanovami, súťažnými pravidlami, propozíciami preteku a bude sa nimi riadiť.

Platba ligového preteku

Pretekár je povinný uhradiť štartovné v plnej výške do dátumu uvedenom v propozíciach – platba musí byť v tento deň pripísaná na účte. V prípade omeškania bude výška štartovného o 10 EUR vyššia. Štartovné na pretek sa uhrádza na účet > ČSOB > IBAN SK54 7500 0000 0040 2288 7931.

Zaplatením ligového poplatku súhlasí člen Trout Area Slovakia so stanovami, súťažnými pravidlami, propozíciami preteku a bude sa nimi riadiť.