„Kvalifikačný pretek – ,,Horná Maríková“

NOVINKA:
Kvalifikanti budú súťažiť o postup do ligového ročníka 2024 medzi sebou. Propozície preteku budú zverejnené – www.troutarea.sk

Prihláška do kvalifikácie

Prihláška do postupovej ligy (kvalifikácia na rok 2024) je k dispozícii na stianhutie tu:
>>> Prihláška Trout Area – Kvalifikácia 2023.
Záujemcovia o členstvo po jej vyplnení a odoslaní na nižšie uvedenú adresu budú zaradení do kvalifikácie a absolvujú jeden pretek v sezóne 2022.

Adresa na zaslanie prihlášky

SCAN vyplnenej a podpísanej prihlášky zašlite na mail:
club@troutarea.sk