„Kvalifikačný pretek – ,,Horná Maríková“

18.–19. september 2021 – >>> Propozície

Na kvalifikačný pretek sa každý kvalifikant prihlasuje individuálne. . Pretekár prihlásený do kvalifikácie musí zaslať vyplnenú prihlášku – info – www.troutarea.sk – poštou alebo elektronicky/scan/ club@troutarea.sk.

KVALIFIKANTI – 18.–19.september 2021
Štartovné 60€ za dva dni treba uhradiť do 1.9.2021 — platba musí byť v tento deň pripísaná na účte:
ČSOB > IBAN SK54 7500 0000 0040 2288 7931.

HOSTIA – 18.–19.september 2021
Štartovné 60€ za dva dni – treba uhradiť do 10.9.2021 — platba musí byť v tento deň pripísaná na účte:
ČSOB > IBAN SK54 7500 0000 0040 2288 7931.

Prihláška do kvalifikácie

Prihláška do postupovej ligy (kvalifikácia na rok 2022) je k dispozícii na stianhutie tu:
>>> Prihláška Trout Area – Kvalifikácia 2022

Záujemcovia o členstvo po jej vyplnení a odoslaní na nižšie uvedenú adresu budú zaradení do kvalifikácie a absolvujú 2 preteky v sezóne 2021.

Postupová liga je oslobodená od členského poplatku.

Adresa na zaslanie prihlášky

Vyplnenú a podpísanú prihlášku zašlite prosím na adresu:
Trout Area Slovakia
Hlboká 12, 921 01 Piešťany