„Kvalifikačný pretek – ,,Horná Maríková“

Uzávierka prihlášok do kvalifikácie je do 10.9.2022
 

Prihláška do kvalifikácie

Prihláška do postupovej ligy (kvalifikácia na rok 2023) je k dispozícii na stianhutie tu:
>>> Prihláška Trout Area – Kvalifikácia 2023.
Záujemcovia o členstvo po jej vyplnení a odoslaní na nižšie uvedenú adresu budú zaradení do kvalifikácie a absolvujú jeden pretek v sezóne 2022.

Adresa na zaslanie prihlášky

Vyplnenú a podpísanú prihlášku zašlite prosím na adresu:
Trout Area Slovakia
Hlboká 12,
921 01 Piešťany