OZNAM

Členský poplatok 10 eur – prihláška do ligy 2020 treba uhradiť do 31.1.2021 — platba musí byť v tento deň pripísaná na účte > ČSOB > IBAN SK54 7500 0000 0040 2288 7931.

Pokiaľ nebude poplatok uhradený, pripísaný na účte v deň ukončenia prihlásenia, organizátor ligy povoláva ďalšieho pretekára z klasifikácie 2020

Zaplatením členského poplatku súhlasí člen Trout Area Slovakia so stanovami, súťažnými pravidlami, propozíciami preteku a bude sa nimi riadiť.

 

PRIHLÁŠKA DO KVALIFIKÁCIE 2021

 

Záujemcovia o členstvo v Trout Area Slovakia 2022 po vyplnení prihlášky do kvalifikácie a odoslaní na adresu budú zaradení do kvalifikácie a absolvujú 2 preteky v sezóne 2021. INFO – KVALIFIKÁCIA – www.troutarea.sk
Postupová liga je oslobodená od členského poplatku.

 

PRETEKY 2021

Zoznam termínov a pretekov bude aktualizovaný do 28.2.2021

 

 

Ďakujeme za vašu priazeň.

Vaša Trout Area Slovakia

 

V mene Trout Area Slovakia,
vás chceme srdečne privítať na našej stránke.

Hlavným cieľom nášho združenia je popularizovať jazernú prívlač zameranú na lov pstruha dúhového. Chceme nielen súťažiť, chytať ryby ale deliť sa o skúsenosti a nové zážitky strávené pri vode.

Veríme, že nám všetci budete držať palce a budeme si získavať nových priaznivcov.

Vaša Trout Area Slovakia

Stanovy občianskeho združenia

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA – Klub jazernej prívlače