Trout Area Slovakia

Stanovy OZ – Trout Area Slovakia

Stanovy sú k dispozícii na stiahnutie v  PDF formáte.

Zakladatelia OZ – štruktúra Trout Area Slovakia

Branislav Pecník – predseda klubu | pecnik@troutarea.sk

Martin Drgon – podpredseda klubu |  drgon@troutarea.sk

David Drančák – riaditeľ pre športovú činnosť |  drancak@troutarea.sk

Marián Michalka – riaditeľ kontrolnej a bodovacej komisie |  michalka@troutarea.sk

Občianske združenie

Zápis: Ministerstvo vnútra SR VVS/1-900/90-48190

IČO: 50185381

Banka–IBAN: SK54 7500 0000 0040 2288 7931