Postup poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov

Dôležité termíny:

do 31.3. – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

do 30.4. – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite / doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Naše údaje: 

IČO: 50185381

Právna forma: občianske združenie

Obchodné meno /názov/: Trout Area Slovakia

Sídlo: Hlboká 12, 921 01 Piešťany


Vyhlásenie o poukázaní dane


 Potvrdenie o zaplatení dane