Súťažné pravidlá
Jazerná pstruhová liga 2017

„Trout Area Slovakia“

1. Usporiadanie pretekov

Preteky organizuje Klub jazernej prívlače na komerčných vodách v spolupráci s majiteľom vody, majiteľ komerčnej vody alebo miestna organizácia SRZ na svojej miestnej vode. Presnejšie informácie sú v propozíciach ku konkrétnym pretekom. Preteká sa na stojatej vode s hlavným zameraním na lov pstruha dúhového.

2. Pravidlá súťaže

Pretekár nie je povinný zúčastniť sa všetkých pretekov, ktoré sú v termínovom kalendári Jazernej pstruhovej ligy. Do hodnotenia jednotlivcov sa započítava 6 pretekov. Pokiaľ sa pretekár zúčastní viacerých pretekov, horšie umiestnenia v celoročnom rebríčku si odpisuje (počíta sa 6 najlepších umiestnení pretekára).

Na pretekoch sa chytá a boduje podľa propozícií určených organizátorom preteku.

Počet pretekov na rok 2017 určí Klub Jazernej prívlače.

3. Bodovanie do rebríčka jednotlivcov Jazernej pstruhovej ligy

Poradie je určené najlepším umiestnením pretekára v danom preteku (napr. na pretek „Cena Čerenca“ je prihlásených 200 pretekárov – z toho je 40 pretekárov účastníkov Jazernej pstruhovej ligy a 160 pretekárov ostatných).

Na prvom mieste je pretekár, ktorý má najlepšie umiestnenie zo všetkých pretekárov Jazernej pstruhovej ligy umiestnených na danom preteku – chronologicky sa postupuje ďalej.

Príklad – pretek „Cena Čerenca“

pretekár umiestnenie
„Cena Čerenca“
umiestnenie pretekára
„Jazerná pstruhová liga“
rebríček jednotlivcov
ostatný pretekár 1
účastník JPL 2 1
ostatný pretekár 3
účastník JPL 4 2
ostatný pretekár 5
ostatný pretekár 6
účastník JPL 7 3
účastník JPL 8 4
ostatný pretekár 9
účastník JPL 10 5
chronologická postupnosť

Za každý pretek, ktorého sa pretekár nezúčastní, mu bude započítaných 100 umiestnení do rebríčka jednotlivcov.

4. Počet pretekárov Jazernej pstruhovej ligy

Maximálne 50 pretekárov.

5. Postupové pravidlá – „Grand finale“

Záverečný finálový pretek – „Grand finale“ organizuje „Klub jazernej prívlače“.

Do záverečného finálového preteku postupuje prvých 30 pretekárov s najnižším súčtom umiestnení zo 6 pretekov. Výsledky umiestnení finálového preteku sa započítavajú do hodnotenia jednotlivcov. Účastníci finálového preteku si odpisujú najhoršie umiestnenie zo 6 umiestnení s ktorými postúpili do finálového preteku.

Napríklad

pretekár XY – 1, 5, 23, 14, 19, 8 (umiestnenia zo 6 pretekov) vo finálovom preteku sa umiestnil na 12 mieste – odpisuje 23 umiestnenie.

Pri zhode rovnakých umiestnení rozhoduje najnižší súčet z 3 najlepších umiestnení v rebríčku jednotlivcov – pri zhode sa postupuje chronologicky ďalej.

6. Majstrovstvá Slovenska – Jazerná pstruhová liga

Záverečný finálový pretek – „Grand finále“ je zároveň aj pretekom o Majstra Slovenska v Jazernej pstruhovej lige.

7. Zostupové pravidlá – Jazerná pstruhová liga

V ročníku 2017 vypadávajú z Jazernej pstruhovej ligy 5 pretekári s najvyšším súčtom umiestnení.

Pri zhode rovnakých umiestnení rozhoduje najnižší súčet z 3 najlepších umiestnení v rebríčku jednotlivcov – pri zhode sa postupuje chronologicky ďalej.

8. Postupové pravidlá – kvalifikácia do nasledujúceho ročníka Jazernej pstruhovej ligy

V ročníku 2018 môžu vstúpiť do Jazernej pstruhovej ligy 5 pretekári.

Pretekári, ktorí majú záujem o vstup do ročníka 2018 – Klubu jazernej prívlače – vyplnia prihlasovací formulár a zašlú ho na „Klub jazernej prívlače“ do 1.4.2017. Prihláška je na internetovej stránke „Klubu jazernej prívlače“. Kvalifikačné preteky sú nasledujúce: Polička – 22.4.2017, Polička – 14.10.2017, Čerenec – 21.10.2017 .Výsledky pretekárov sú sledované samostatne a je vytvorený rebríček postupovej súťaže – kvalifikácie. Z prihlásených pretekárov postupujú 5 pretekári. Počíta sa súčet 2 najlepších výsledkov z 3 pretekov.

Pri zhode rovnakých umiestnení rozhoduje:

a. najnižší súčet z 2 najlepších umiestnení v rebríčku jednotlivcov

b. najväčší počet chytených rýb za 2 preteky hodnotené v bode a.

9. Termínový kalendár jednotlivých kôl Jazernej pstruhovej ligy

Jarné kolo

1. Pobedím – 25.3.2017

2. Veľké Orvište – 26.3.2017
– interný pretek členov Klubu jazernej prívlače

3. Jestřabice – 8.4.2017

4. Brumov – 9.4.2017
– interný pretek členov Klubu jazernej prívlače

5. Polička – 22.4.2017

6. Horná Maríková – 29.4.2017
– interný pretek členov Klubu jazernej prívlače

Jesenné kolo

7. Polička – 14.10.2017

8. Čerenec – 21.10.2017

9. Veľké Orvište – 28.10.2017
– interný pretek členov Klubu jazernej prívlače

10. Pobedím – 11.11.2017 Grand Finále + MS 2017 – organizuje Klub jazernej prívlače

V prípade, že sa pretek z rôznych dôvodov neuskutoční, vedenie „Klubu jazernej prívlače“ rozhodne o ďalšom postupe.

10. Prihláška na preteky

Externý pretek – účastník Jazernej pstruhovej ligy sa na preteky, ktoré neorganizuje Klub jazernej prívlače a sú v termínovom kalendári, prihlasuje individuálne.

Interný pretek – organizuje Klub Jazernej prívlače – účastník Jazernej pstruhovej ligy sa prihlasuje a uhrádza štartovné na základe propozícii daného preteku, ktoré sa postupne zverejňujú na www.troutarea.sk. Pokiaľ účastník ligy neuhradí štartovné do termínu, ktorý je uvedený v propozíciach zaniká mu účasť na danom preteku.

Úhradu štartovného na preteky si hradí pretekár zo svojich vlastných finančných prostriedkov. V prípade, že pretekár zaplatí štartovné na pretek a preteku sa nezúčastní, štartovné sa nevracia.

11. Členský príspevok (prihláška) na rok 2017

Členský príspevok (prihláška) na rok 2017 – 30 Eur. Členský príspevok treba uhradiť do 31.1.2017.

12. Odhlásenie pretekára z ligy – zánik členstva

Pretekár, ktorý sa na začiatku súťaže písomne odhlási z Jazernej pstruhovej ligy, alebo neuhradí na základe súťažných pravidiel do daného termínu štartovné, zaniká mu členstvo v Klube jazernej prívlače. V súťaži ho nahradí prvý zostupujúci zo súťaže bod. 7.

V ďalších prípadoch sa postupuje chronologicky ďalej. V iných prípadoch rozhodne výbor Klubu jazernej prívlače.

13. Povinná rybárska výbava na pretek

Klub jazernej prívlače doporučuje všetkým členom používanie silikónového podberáka.

Od roku 2018 bude silikónový podberák povinná výbava na všetkých interných pretekoch.

14. Záverečné ustanovenia

Účastníci pstruhovej ligy sa riadia súťažnými pravidlami Jazernej pstruhovej ligy a stanovami „Klubu jazernej prívlače“.