Prihláška do ligy 2019

Prihlášky

Prihláška do ligy pre existujúcich členov bude realizovaná formou zaplatenia členského poplatku na účet Klubu jazernej prívlače.

Členský poplatok na rok 2019 je 30€.

Uhraďte ho na číslo účtu IBAN: SK79 7500 0000 0040 2288 7966, do poznámky pre prijímateľa treba uviesť svoje meno a priezvisko.

Členský poplatok je potrebné uhradiť do 31.01.2019, v prípade neuhradenia do tohto termínu členstvo v klube zaniká!!!

Zaplatením členského poplatku súhlasí člen Trout Area Slovakia so Súťažnými pravidlami, Stanovami klubu a zaväzuje sa nimi riadiť.