Prihláška do ligy 2017

Prihlášky

Prihláška do ligy pre existujúcich členov bude realizovaná formou zaplatenia členského poplatku na účet Klubu jazernej prívlače.

Členský poplatok na rok 2017 je 30€.

Uhraďte ho na číslo účtu IBAN: SK79 7500 0000 0040 2288 7966, do poznámky pre prijímateľa treba uviesť svoje meno a priezvisko.

Členský poplatok je potrebné uhradiť do 31.01.2017, v prípade neuhradenia do tohto termínu členstvo v klube zaniká !!!

 

Prihláška do postupovej ligy (kvalifikácia na rok 2018) je k dispozícii na stianhutie tu: Prihlaska Trout Area kvalifikacia 2018

Záujemcovia o členstvo po jej vyplnení a odoslaní na nižšie uvedenú adresu budú zaradení do kvalifikácie (3 preteky v roku 2017).

Postupová liga je oslobodená od členského poplatku.

Adresa na zaslanie prihlášky

Vyplnenú a podpísanú prihlášku zašlite prosím na adresu:

Klub jazernej prívlače
Železničná 4/A
920 01 Hlohovec