Prihláška do ligy 2018

Prihlášky

Prihláška do ligy pre existujúcich členov bude realizovaná formou zaplatenia členského poplatku na účet Klubu jazernej prívlače.

Členský poplatok na rok 2018 je 30€.

Uhraďte ho na číslo účtu IBAN: SK79 7500 0000 0040 2288 7966, do poznámky pre prijímateľa treba uviesť svoje meno a priezvisko.

Členský poplatok je potrebné uhradiť do 31.01.2018, v prípade neuhradenia do tohto termínu členstvo v klube zaniká !!!

 

Prihláška do postupovej ligy (kvalifikácia na rok 2019) je k dispozícii na stianhutie tu: Prihláška Trout Area – Kvalifikácia 2019Záujemcovia o členstvo po jej vyplnení a odoslaní na nižšie uvedenú adresu budú zaradení do kvalifikácie a absolvujú 3 preteky v sezóne 2018.

Postupová liga je oslobodená od členského poplatku.

Adresa na zaslanie prihlášky

Vyplnenú a podpísanú prihlášku zašlite prosím na adresu:

Klub jazernej prívlače
Hlboká 12, 921 01 Piešťany