JAR 2019

Veľké Orvište

„Interný pretek pre členov Klubu“
16. marec 2019 – Propozície

Veľké Orvište

„Interný pretek pre členov Klubu“
17. marec 2019 – Propozície

Horná Maríková

„Interný pretek pre členov Klubu a Majstrovstvá Slovenska“
27. apríl 2019 – Propozície

Horná Maríková

„Interný pretek pre členov Klubu a Majstrovstvá Slovenska“
28. apríl 2019 – Propozície

JESEŇ 2019

Horná Maríková

„Interný pretek pre členov Klubu“
28. september 2019

Horná Maríková

„Interný pretek pre členov Klubu“
29. september 2019

 Veľké Orvište – Grand Finále 2019

26. október 2019