Jarná časť ligy 2019

Veľké Orvište

„Interný pretek pre členov Klubu“
16. marec 2019 – Propozície

Veľké Orvište

„Interný pretek pre členov Klubu“
17. marec 2019 – Propozície

Horná Maríková

„Interný pretek pre členov Klubu a Majstrovstvá Slovenska“
27. apríl 2019 – Propozície

Horná Maríková

„Interný pretek pre členov Klubu a Majstrovstvá Slovenska“
28. apríl 2019 – Propozície