Kvalifikačný pretek pre sezónu 2021

„Kvalifikačný pretek – Veľké Orvište“
14.–15. marec 2020 – >>> Propozície

Na kvalifikačný pretek sa každý kvalifikant prihlasuje individuálne.

KVALIFIKANTI – Orvište 14. – 15.3.2020
Štartovné 60€ za dva dni treba uhradiť do 21.2.2020 — platba musí byť v tento deň pripísaná na účte:
ČSOB > IBAN SK54 7500 0000 0040 2288  7931. 

HOSTIA  Orvište 14. – 15.3.2020
Štartovné 60€ za dva dni  –  treba uhradiť do 10.3.2020 — platba musí byť v tento deň pripísaná na účte:
ČSOB > IBAN SK54 7500 0000 0040 2288  7931. 

Prihláška do kvalifikácie 2021

Prihláška do postupovej ligy (kvalifikácia na rok 2021) je k dispozícii na stianhutie tu: >>> Prihláška Trout Area – Kvalifikácia 2021Záujemcovia o členstvo po jej vyplnení a odoslaní na nižšie uvedenú adresu budú zaradení do kvalifikácie a absolvujú 2 preteky v sezóne 2020.

Postupová liga je oslobodená od členského poplatku.

Adresa na zaslanie prihlášky

Vyplnenú a podpísanú prihlášku zašlite prosím na adresu:
Trout Area Slovakia
Hlboká 12, 921 01 Piešťany