JAR 2020

Veľké Orvište

„Kvalifikačný pretek“
14.–15. marec 2020 – Propozície

Veľké Orvište

„1. a 2. kolo ligy“
21. – 22. marec 2020 – Propozície

Horná Maríková

„3. a 4. kolo ligy
25. – 26. apríl 2020 – Propozície

 

JESEŇ 2020

Horná Maríková

5. a 6. kolo ligy
26. – 27. september 2020

Veľké Orvište – Grand Finále 2020

„7. kolo ligy – Grand Finále
24. október 2020